Drug-interaction and formulation aspects of taxanes in the treatment of cancer

A.J. ten Tije, Erasmus Universiteit Rotterdam, 14 mei 2004

  • 2 min.
  • Promotie

Hoewel de taxanen paclitaxel en docetaxel al geruime tijd worden toegepast, zijn van beide middelen nog veel klinisch-farmacologische eigenschappen onbekend. Albert Jan ten Tije heeft daarom tijdens zijn promotieonderzoek een aantal farmacologische eigenschappen nader bekeken.
Deze taxanen worden toegediend in de niet-ionogene oplosmiddelen Cremophor EL (paclitaxel)
en Tween 80 (docetaxel). Hoewel de oplosmiddelen geacht worden inert te zijn, blijkt de laatste jaren dat ze aanleiding kunnen geven tot bijwerkingen. Ten Tije bepaalde de klaring van beide stoffen, en concludeert dat de halfwaardetijd van Tween 80 betrekkelijk kort is (7,7 ± 2,9 l/uur) in vergelijking met die van Cremophor EL (35,7 ± 18,91/uur). Dit komt overeen met de observatie dat Cremophor EL vaker aanleiding geeft tot geneesmiddelinteracties en bijwerkingen.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?