Belangrijke ontwikkelingen tijdens 3e NVMO-themadag

  • 1 min.
  • Voorwoord

Voor u ligt alweer het laatste nummer van Medische Oncologie van dit jaar.

Dit jaar heeft voor de NVMO met name in het teken gestaan van het nieuwe beleidsplan, dat onlangs tijdens de algemene ledenvergadering is geaccordeerd.  De belangrijkste opmerking die werd gemaakt, was dat het woord 'concept' snel weggelaten moet worden en dat het tijd is om de actiepunten uit te gaan voeren. We zullen u via Medische Oncologie en de website www.nvmo.org zoveel mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen.

Een van de actiepunten is nauwere samenwerking met andere oncologische verenigingen. U kunt in dit nummer lezen dat hieraan al hard wordt gewerkt. &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?