Optimizing conventional chemotherapy approaches. Studies on feasibility and pharmacokinetics

  • 2 min.
  • Promotie

Van de meest voorkomende gynaecologische tumoren kent het ovariumcarcinoom de hoogste mortaliteit: de vijfjaarsoverleving is 25 tot 30 procent. Ondanks het hoge responspercentage (circa
80 procent) op eerstelijnschemotherapie (een platinumcomponent en paclitaxel) krijgen de meeste patiënten een recidief. De respons op tweedelijnschemotherapie is met ongeveer 20 procent beduidend minder goed. Er is dus alle reden om de eerste- en tweedelijnstherapie te optimaliseren.
Annelies Bos, gynaecoloog in opleiding, bestudeerde de mogelijkheid van intraperitoneale toediening van topotecan (een semi-synthetisch wateroplosbaar derivaat van campthotectine);
een topoisomerase I-remmer. Dit middel heeft aantoonbaar antitumoractiviteit bij patiënten met een recidief ovariumcarcinoom.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?