Is carboplatinemonotherapie de standaard-behandeling voor het ovariumcarcinoom?

  • 6 min.
  • Wetenschap

In augustus 2002 publiceerde The Lancet de resultaten van de ICON 3-studie. De redactie van Medische Oncologie vroeg dr. P.H.B. Willemse, internist/oncoloog in het Academisch Ziekenhuis Groningen, de studie te becommentariëren.

Tussen februari 1995 en oktober 1998 werden 2.074 patiënten uit 130 centra in acht landen opgenomen in de ICON 3-studie [1]. Patiënten werden at random verdeeld tussen een combinatie van tweedelijnsbecarboplatine en paclitaxel versus controle, waarbij de controlearm gekozen mocht worden door het betreffende centrum: monotherapie carboplatine of een combinatie van cisplatine, adriamycine en cyclofosfamide. Het primaire eindpunt was de totale overleving, secundaire eindpunten waren progressievrije overleving en toxiciteit, geanalyseerd op basis van intention to treat. 

RESULTATEN

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?