Meer aandacht voor hospicezorg wenselijk

Integratie zelfstandige hospices in reguliere zorg van belang

  • 8 min.
  • Maatschappij

De palliatieve zorg in het algemeen en de hospicezorg in het bijzonder maken een snelle ontwikkeling door. Daarvan getuigen niet alleen twee recente rapporten, maar ook de oprichting van de Nederlandse Associatie Palliatieve zorg Consulenten (NAPC) in november 2002 . Een steeds nauwere afstemming van de zorgvoorzieningen ten behoeve van een snelle dienstverlening 'op maat' is het streven.

Het gaat goed met de Nederlandse hospices, maar we zijn er nog lang niet. Zo kunnen, in een notendop, de conclusies worden samengevat die de Inspectie voor de Volksgezondheid trekt in het rapport Kwaliteit palliatieve zorg aan terminale patiënten in zelfstandige hospices, dat zij afgelopen mei publiceerde. Het spreekt van 'verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers en coördinatoren die zeer gemotiveerd zijn om de kwaliteit van de zorg aan patiënten (en hun familieleden) rondom het levenseinde op st

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?