Klinisch wetenschappelijk onderzoek, DBC's en enquêtes

  • 2 min.
  • Voorwoord

Zoals ook in het voorwoord van het vorige nummer gemeld, heeft het NVMO-bestuur in december 2002 een bespreking gehad met hoogleraren oncologie en vertegenwoordigers van oncologische afdelingen van universitaire en categorale ziekenhuizen. Onder meer is daar gesproken over het klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daar bleek dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor het oprichten van een 'centraal instituut', dat het klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland coördineert.
De commissie Klinisch wetenschappelijk onderzoek is dan ook opgeheven. Wel steunt de NVMO de BOOG en de DCCG, die deze taak voor respectievelijk het mamacarcinoom en de colorectale tumoren op zich hebben genomen.
Mede naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het bestuur besloten een 'heidag' te organiseren waar het beleid voor de komende jaren zal worden uitgezet. Bij het verschijnen van dit numm

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?