Invoering DBC-systeem uitgesteld tot 1 juli 2004

Nog veel haken en ogen voor medisch oncoloog

  • 3 min.
  • Beroepsbelangen
  • Beroepsuitoefening

Per 1 juli 2004 wordt in de ziekenhuiszorg de overstap gemaakt naar het prestatiegericht bekostigingssysteem: de DBC's. Met deze wijze van bekostiging wordt beoogd de ziekenhuiszorg transparanter en doelmatiger te maken. Bovendien moet het systeem bijdragen aan meer marktwerking in de zorg. Maar is dat ook zo? En wat betekent het voor het werk van de oncoloog? Voorzitter van de NVMO A. van Bochove en R.I. Lalisang, lid van de DBC-commissie van de NIV, geven hun mening.

Na jaren van overleg is eind september 2003 het besluit gevallen: vanaf juli 2004 stappen de Nederlandse ziekenhuizen gefaseerd over op een nieuw financieringsen honoreringssysteem met steeds meer vrije marktprijzen. Centraal daarin staan de diagnose-behandelingcombinaties, kortweg DBC's. In een DBC staan alle medische handelingen genoemd vanaf het eerste arts-patiëntcontact tot aan de laatste controle. Een DBC h

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?