Hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie bij adjuvante behandeling hoogrisico mammacarcinoom?

  • 8 min.
  • Voor het voetlicht
  • Wetenschap

In juli van dit jaar besteedde The New England Journal of Medicine (NEJM) in een editorial aandacht aan hoge dosis chemotherapie bij de adjuvante behandeling van hoogrisico mammacarcinoom. In hetzelfde nummer verschenen twee artikelen over vrij grote studies (respectievelijk 885 en 540 gerandomiseerde patiëntes) waarin anthracyclinebevattende standaardchemotherapie werd vergeleken met een soortgelijke behandeling waaraan hoge dosis chemotherapie met autologe beenmerg- of stamcelreïnfusie was toegevoegd. Voor Mediscfie Oncologie becommentariëren prof. dr. S. Rodenhuis en prof. dr. E.G.E. de Vries het editorial en de twee studies.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?