20-21 november 2003, Congrescentrum Papendal in Arnhem

10e Nascholingscursus Medische Oncologie voor Nederland en België

  • 4 min.
  • Nascholing
  • Opleiding

De jaarlijkse Nascholingscursus Medische Oncologie waarmee in 1994 werd gestart, voldoet blijkens vele positieve reacties en het groeiend aantal deelnemers aan een behoefte. Meer dan 95 procent van de afgelopen jaar geënquêteerde deelnemers gaf aan in 2003 weer aanwezig te zijn.

De opzet van de cursus blijft daarom onveranderd gericht op problemen waarmee de perifeer werkzame internisten in Nederland en België dagelijks worden geconfronteerd, te weten: veel voorkomende diagnostische en therapeutische beleidsbeslissingen bij patiënten met kanker. Het mammacarcinoom en de tumoren van de tractus digestivus komen elk jaar terug als 'kernonderwerpen'. Daarnaast zal tijdens de komende cursus de moleculaire biologie van het wekedelensarcoom worden besproken, de behandeling van het schildkliercarcinoom, een procontrasessie over chemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom en de

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?