Promoties

  • 7 min.
  • Promotie

Life and death in breast cancer

J.S. de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam, 23 november 2001
Het leven en de dood van borstkankercellen staan bij Hans de Jong centraal. Hij droeg een steentje bij aan het uiteenrafelen van de complexe regulatie van de differentiatie en apoptose van kankercellen door de rol van cycline-D1, p21 en enkele groeifactoren te bestuderen. Maar een groot deel van het proefschrift is gewijd aan het toetsen van methoden om de vaatdichtheid te kwantificeren en het aantal cellen dat in apoptose is, en aan de waarde ervan voor de prognose. Het bleek belangrijk om de haarvaatjes te tellen in het tumorgebied waarin op het zicht de meeste vaatjes zitten. Dit is de hotspot. De Jong vergeleek een drietal methoden om de dichtheid van haarvaatjes te meten aan de hand van hun bijdrag

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?