Themadag betere naam voor consensusbijeenkomst

  • 2 min.
  • Voorwoord

De DBC's zijn op dit moment onderwerp van grote beroering. Hoe een en ander precies vorm zal worden gegeven is nog steeds onduidelijk, maar belangrijk is in ieder geval dat wij de vinger aan de pols houden opdat de oncologische behandelingen niet (weer) het kind van de rekening worden. De NVMO probeert actief onze belangen te behartigen, zoals u in dit nummer kunt lezen. Een ander actueel onderwerp waar aandacht aan wordt besteed is de discussie omtrent zin of onzin van screening op het mammacarcinoom. De recent verschenen 'Cochrane review on screening for breast cancer with mammography' wordt aan een nadere analyse onderworpen.

Tevens vindt u in dit nummer een verslag van de onlangs gehouden consensusdag betreffende tumoren van de bovenste tractus digestivus. Voor de laatste keer hebben we deze door ons georganiseerde bijeenkomst 'consensusdag' genoemd. Alom leeft de gedachte dat deze naam niet

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?