Paclitaxel en het oplosmiddel Cremophor EL: van empirische naar rationele toedieningsschema's

  • 9 min.
  • Beroepsuitoefening

Dr. A.J. Gelderblom beschrijft in dit Scientific Alert de biologische en farmacologische  effecten van Cremophor EL (CrEI) als oplosmiddel voor paclitaxel. Op deze wijze kan een beter beeld verkregen worden van de bijwerkingen van het antikankermiddel.

INLEIDING

Een geschikte farmaceutische formulering is een essentiële stap in de ontwikkeling van medicijnen. In het geval van paclitaxel (Taxol®, BMS) blijkt de keuze van het oplosmiddel CrEL van groot klinisch belang te zijn. Een beter inzicht in de verschillende biologische en farmacologische effecten van het oplosmiddel kan leiden tot een beter begrip van de bijwerkingen van paclitaxel en tot meer rationele toedieningsschema's in de zin van infusieduur en volgorde van toediening in combinatie met andere medicatie. Daarnaast kan CrEL ook worden gebruikt om de ther

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?