De invoering van de DBC's: een zorg of een zegen?

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

Als alle plannen doorgaan, zullen op 1 januari 2003 de diagnosebehandelingcombinaties, kortweg DBC's. in de ziekenhuizen worden geïntroduceerd. Werken met DBC's kent vele potentiële voordelen, meent R.I. Lalisang, oncoloog in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en lid van de commissie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) die zich bezighoudt met het opstellen van de DBC's. Ook A. van Bochove, voorzitter van de NVMO, juicht de invoering van de DBC's in principe toe, 'mits er rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van de oncologie en het uitgangspunt "loon naar werken" wordt waargemaakt'.

Na bijna tien jaar voorbereiding stappen op 1 januari 2003, naar alle waarschijnlijkheid, de Nederlandse ziekenhuizen over op een nieuw financierings- en honoreringssysteem. Centraal hierin staan de DBC's. De DBC benoemt elke stap in de behandeling van de patiënt, van het ee

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?