Formeel verslag zesde consensusdag

Controversen in de behandeling van urologische maligniteiten

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Consensus

Op 16 november 2001 werd door de NVMO in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVO) de consensusdag over urologische maligniteiten gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werden overzichten gegeven van de huidige stand van zaken betreffende de behandeling van blaaskanker, niercelkanker en prostaatkanker. Door middel van stemapparatuur werd voor en na de presentaties de mening van de aanwezigen gepeild over de diverse controversiële onderwerpen.

In de presentatie van prof. dr. P.H.M. de Mulder (Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen) werd een uitgebreid overzicht gegeven van chemotherapie bij het gemetastaseerde blaascarcinoom. Voor de patiëntengroep waarvoor de mediane overleving ongeveer zes maanden bedraagt, is sinds de jaren tachtig MVAC in de meeste landen de standaardbehandeling. Ondanks een aanzienlijk responspercentage van 39-72

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?