Acute myeloid leukemia as a target for cellular immunotherapy

  • 1 min.
  • Promotie

Bij leukemiepatiënten die met een allogene stamceltransplantatie zijn behandeld of die bij een recidief een infusie van donorlymfocyten krijgen, kan de toediening van de cytokinen gm-csf of alfa-interferon van waarde zijn om het 'graft versus leukemia'-effect te versterken. Deze therapie zou nader onderzoek verdienen, zo concludeert Rolf Brouwer op basis van de resultaten van zijn in-vitro-onderzoeken. Hij verwacht dat deze cytokinen HLA en belangrijke adhesie- en costimulatoire moleculen op leukemiecellen kunnen opreguleren, waardoor de T-cel de leukemiecel beter herkent. Brouwer onderzocht verder waarom patiënten met een recidief AML een lagere respons op een infusie van donorlymfocyten vertonen dan bijvoorbeeld CML-patiënten. Dit zou kunnen komen door het agressievere beloop, maar ook door een verminderde herkenning door T-cellen. Hij be

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?