Professor Nortier pleit voor modernisering oncologie

'Stel examen voor medisch oncologen verplicht'

  • 8 min.
  • Oratie
  • Portret

In zijn oratie doet prof. dr. J.W.R. Nortier een aantal suggesties om de oncologie te moderniseren. Zo pleit hij voor de invoering van een verplicht examen voor medisch oncologen. Ook verwacht hij dat het patiëntenoverleg gebaat is bij verdere digitalisering van de beeldvorming En het klinisch onderzoek moet meer worden gecoördineerd en gefaciliteerd, liefst zonder hulp van de farmaceutische industrie.

In mei berichtte het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine over een nieuw wapen in de strijd tegen kanker. Het betrof de tyrosine-kinaseremmer STI 571; een pil die uitermate effectief blijkt bij patiënten met chronische myeloïde leukemie of een gemetastaseerde gastro-intestinaIe stromaceltumor. 'De resultaten zijn zo goed dat het bij wijze van spreken onverantwoord is om de pil in een fase III-onderzoek met placebo te vergelijken', licht de nieuwe Leidse hoogleraar Hans Nortier t

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?