Vooruitblik zesde consensusbijeenkomst NVMO

Controversen in de behandeling van urologische maligniteiten

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

Op vrijdag 16 november houdt de NVMO in de Reehorst te Ede haar zesde consensusdag. Onderwerp van discussie is ditmaal de behandeling van de urologische maligniteiten, dat wil zeggen het blaas-, testis-, niercel- en prostaatcarcinoom. Vanwege het multidisciplinaire karakter van dit onderwerp is de dag georganiseerd in samenwerking met de wetenschappelijke commissie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Zowel urologen als internist/oncologen zullen hun licht laten schijnen op de diverse behandel vormen van de urologische maligniteiten en een overzicht geven van nog experimentele vormen van behandeling.

Nadat achtereenvolgens het mammacarcinoom, het longcarcinoom , colorectaal carcinoom, wederom het mammacarcinoom en de gynaecologische carcinomen onderwerp van een consensusdag waren geweest, ligt het voor de hand om nu een dag over urologische carcinomen te organiseren, ver

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?