Consensus chirurgische en systemische behandeling van het ovariumcarcinoom

  • 16 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Consensus

In het vorige nummer van Medische Oncologie werd reeds een journalistieke impressie gegeven van de vijfde consensus-bijeenkomst, die handelde over het ovariumcarcinoom. In dit nummer volgt een uitgebreider overzicht van de verschillende sessies en de uitkomst van de stemmingen.

Deze consensusdag werd op 16 februari georganieerd in nauwe samenwerking met de werkgroep Oncologische gynaecologie (WOG) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. De resultaten van de bijeenkomst zullen worden gebruikt bij de revisie van de WOG-richtlijnen, waar op dit moment aan gewerkt wordt. De resultaten van deze dag zullen tevens nog tot een artikel met referentielijst verwerkt worden dat aangeboden zal worden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde of The Netherlands Journal of Medicine. De dag werd door 150 deelnemers bezocht; ongeveer tweederde was internist (i.o.) en

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?