Vooruitblik vijfde consensusbijeenkomst NVMO

Chirurgische en systhemische behandeling ovariumcarcinoom

  • 8 min.
  • Beroepsuitoefening

Op vrijdag 16 februari houdt de NVMO in de Reehorst te Ede haar vijfde consensusdag. Onderwerp van discussie is ditmaal de behandeling van het ovariumcarcinoom. Gezien het multidisciplinaire karakter van dit onderwerp is de dag georganiseerd in nauwe samenwerking met de werkgroep Oncologische gynaecologie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Zowel gynaecologen als internist/oncologen zullen hun licht laten schijnen over diverse vormen van chirurgie en chemotherapie bij de behandeling van het ovariumcarcinoom.

'Neen, er was geen directe aanleiding om het ovariumcarcinoom als onderwerp voor de vijfde consensusdag van de NVMO te kiezen ', zeggen dr. W.W. ten Bokkel Huinink en dr. A.H. Honkoop, beiden voorzitter tijdens een van de sessies op de consensusdag. 'Nadat het mammacarcinoom, het coloncarcinoom en het longcarcinoom achtereenvolgens onderwerp van een

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?