Oncologische visitaties: de eerste experimenten

Kwaliteitsverhoging of bemoeizucht?

  • 7 min.
  • Beroepsbelangen
  • Beroepsuitoefening

Oncologische visitaties vinden al plaats in drie regio's: Noord-Nederland. Rotterdam en de regio West. Het IKW is bezig met de eerste ronde, het lKR heeft die al achter de rug en het IKN voltooide als eerste een tweede ronde. Hoe ging het IKN daarbij te werk, hoe zijn de ervaringen, en... waarom werd het Academisch Ziekenhuis Groningen niet gevisiteerd?

De medische adviesraad en de directie van het Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN) hebben zich in 1993 beraden over de vraag hoe je de hele zorgverlening rond de kankerpatiënt in kaart kon brengen', vertelt dr. R. Otter. directeur va n het IKN.'In eerste instantie wilden we nagaan wat nu precies het effect is van de regionale richtlijnen die we in 1978 hebben ingevoerd voor de meest voorkomende kankersoorten. Maar toen we daar dieper over nadachten, concludeerden we dat het niet alleen gaat om de individuele medische de

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?