Eindtermen medische oncologie in aantocht

  • 4 min.
  • Opleiding

Waarschijnlijk wordt nog voor het einde van dit jaar binnen de NVMO een commissie benoemd die zich zal buigen over de eindtermen voor de vervolgopleiding medische oncologie. Dit stelt prof. dr. D.T Sleijfer, medisch oncoloog met een onderwijskundige leeropdracht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dirk Sleijfer is een van de weinige medisch oncologen die zich ook op het onderwijs hebben toegelegd, vandaar dat hij hoogstwaarschijnlijk zal worden gevraagd voor de te vormen commissie. Hij vertelt dat het streven naar 'eindtermen medische oncologie' past in een lange onderwijskundige ontwikkeling. 'In Nederland stellen we een aantal eisen aan de opleiding tot basisarts. Die zijn door de universiteiten vastgelegd in het Raamplan 1994, en vervolgens grotendeels overgenomen in de wet BIG. De vervolgopleidingen, onder verantwoordelijkheid van de betreffende beroepsverenigingen, hantere

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?