Bericht van het platform Medische Oncologie van de DCCG

  • 2 min.
  • Beroepsuitoefening

Het platform Medische Oncologie van de DCCG bestaat uit internisten/medisch oncologen van alle academische ziekenhuizen. de twee categoriale kankerziekenhuizen en vier regionale ziekenhuizen. Zoals eerder vermeld is het doel van deze samenwerking om vraagstellingen te formuleren op het gebied van het colorectaal carcinoom voor grootschalig (meestal fase III) klinisch onderzoek, dat vervolgens in landelijk verband kan worden uitgevoerd. De coördinatie van dit onderzoek ligt bij het platform en wordt, indien van toepassing, gedeeld met andere disciplines die vertegenwoordigd zijn in de DCCG. Door de brede vertegenwoordiging in het platform denken wij een goed inzicht te krijgen in de prioriteit die de beroepsgroep geeft aan de mogelijke onderwerpen van studie. Hoewel elk centrum uiteraard geheel vrij zal zijn om aan deze landelijke studies deel te nemen, rekenen wij op een zekere loyaliteit jegens dit init

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?