Terugblik consensusdag ovanumcarcinoom

  • 8 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Consensus

Op 16 februari togen ruim honderddertig internist/oncologen en gynaecologen naar Ede voor de vijfde NVMO-consensusdag. Op het programma stond de chirurgische en systemische behandeling van het ovariumcarcinoom.

In haar openingswoord verwees dr. A.H. Honkoop, voorzitter tijdens de sessie over de chirurgische aspecten van het ovariumcarcinoom, naar het multidisciplinaire karakter van de aandoening. Om die reden was de consensusdag dan ook georganiseerd in nauwe samenwerking tussen de NVMO en de werkgroep Oncologische Gynaecologie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. 'Het feit dat deze werkgroep momenteel werkt aan nieuwe richtlijnen voor de behandeling van gynaecologische tumoren maakt dat een uitwisseling van gedachten vandaag tussen de oncologen en gynaecologen over dit onderwerp op een juist moment komt. 'Aafke Honkoops medevoorzitter van de chirurgies

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?