Promoties

  • 7 min.
  • Promotie
  • Promoties

CD20 monoclonal antibody therapy for B-cell lymphoma 

Immunotherapie met rituximab, een antistof tegen CD20, is veelbelovend bij patiënten met een recidief laaggradig B-cel non-Hodgkinlymfoom. Omdat de therapie niet bij al deze patiënten aanslaat, zocht Lizet van der Kolk naar een verbetering ervan. Zij lijkt die gevonden te hebben in een combinatie van rituximab met G-CSF. Het aantal patiënten met een respons na de combinatietherapie bleek vergelijkbaar met dat met een monotherapie van rituximab, maar de duur van de respons was met de combinatietherapie aanzienlijk langer. De mediane responsduur was met rituximab 13 maanden, terwijl die met de combinatietherapie nog niet was bereikt na een follow-up van 23 maanden. Verder was het aantal patiënten met een complete remissie, vijf van de twintig, opvallend hoog. Men denkt dat G-CSF op twee manieren de werking van rituximab

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?