Geachte Collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

Op 16 februari 2001 vond de vijfde consensusbijeenkomst van de NVMO plaats, en wel over het ovariumcarcinoom. Deze bijeenkomst werd uiteraard samen met de gynaecologen georganiseerd en trok veel belangstellenden. In het vorige nummer van Medische Oncologie werd hieraan reeds aandacht besteed en ook in dit nummer vindt u een (journalistieke) impressie van deze dag.

Het is onze intentie om van elke consensusbijeenkomst tevens een 'formeel' verslag te maken in de vorm van een peer reviewed artikel. De eerste NVMO-consensusbijeen-komst over het kliernegatief mammacarcinoom werd vorig jaar gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2000; 144: 984-989) . Een artikel over de bijeenkomst over het colorectaal carcinoom werd geplaatst in het The Netherlands Journal of Medicine (NJM 2000; 57: 50-57), en ook een verslag van

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?