Gluconeogenesis, liver energy metabolism and weight loss in lung cancer

  • 1 min.
  • Promotie

Bij patiënten met longkanker wordt gewichtsverlies veroorzaakt door een verandering in de leverstofwisseling. Leij-Halfwerk gebruikte stabiele isotopen als markers en fosformagnetische resonantiespectroscopie om dynamische metingen te verrichten aan de glucose- en alaninestofwisseling in de lever. Bij longkankerpatiënten met gewichtsverlies bleek de turnover van glucose en alanine belangrijk hoger te liggen dan bij patiënten zonder gewichtsverlies. Uit alanine, een aminozuur afkomstig van de afbraak van spierweefsel, kan glucose worden gevormd. Dit proces, gluconeogenese, kost energie. Niet alleen de turnover van glucose en alanine, maar ook de gluconeogenese uit alanine is hoger bij longkankerpatiënten met gewichtsverlies. Behalve de verschillen in omzettingssnelheden tussen patiënten met en die zonder gewichtsverlies, was ook de mate van gewichtsverlies van belang De omzettingssnelheid was hoger naarma

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?