Caregiving to patients with colorectal cancer

  • 1 min.
  • Promotie

Informele zorgverlening heeft niet alleen negatieve, maar ook positieve gevolgen voor de zorgverlener. Welke consequenties een zorgverlener ervaart is onder andere afhankelijk van het geslacht. Voor vrouwen zijn de gevolgen negatiever dan voor mannen. Christine Nijboer volgde bijna 200 mensen die informele zorg verleenden aan patiënten met colorectaalkanker.
Hun zorgbeleving en aspecten als gezinssituatie en persoonlijkheidskenmerken werden driemaal gemeten: vlak na de diagnose, drie en zes maanden erna. Nijboer gebruikte voor de metingen een in het Nederlands vertaalde Amerikaanse schaal: de Caregiver Reaction Assessment Scale (CRA-Dutch). Hiermee worden vijf dimensies van zorgbeleving gemeten: verstoring van het dagelijks activiteitenpatroon, financiële problemen, gebrek aan steun van de familie, zorggerelateerde fysieke problemen en zelfwaardering ontleend aan het geven van zorg. Groepen die over

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?