A potential supportive role of macrophages in the treatment of ovarian cancer

  • 1 min.
  • Promotie

Tumorcellen die resistent zijn voor cytostatica door een mutatie in het p53-tumorsuppressor-gen, kunnen gedood worden door geactiveerde macrofagen en monocyten. Klimp activeerde de macrofagen in vivo eerst met GM-CSF; zij bleken na een extra stimulatie met een lipopolysaccharide in vitro zeer cytotoxisch. Dat is een resultaat waarmee verder gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van nieuwe immunotherapeutische behandelingen van ovariumkanker. Klimp bekeek ook wat GM-CSF en muramylpeptiden doen op de celpopulatie in de buikholte en op een ovariumtumor in muizen. lntraperitoneaal toegediend GM-CSF en muramylpeptiden deden het aantal macrofagen in de peritoneaalholte toenemen, en door muramylpeptiden ontstonden er bovendien meer neutrofiele granulocyten. De cytotoxiciteit van zowel GM-CSF als muramylpeptiden nam toe na een extra stimulatie met lipopolysaccharide. Bij muizen met een ovariumtumor was het resu

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?