Adjuvante en palliatieve behandeling colorectaal carcinoom

Verslag consensusbijeenkomst 26 november

  • 12 min.
  • Consensus
  • Vereniging

Na de twee eerder gehouden NVMO-consensusbijeenkomsten gewijd aan het kliernegatief mammacarcinoom en niet-kleincellig longcarcinoom - leek het opportuun een bijeenkomst te wijden aan het colorectaal carcinoom. Jaarlijks worden ongeveer 8000 mensen in Nederland met deze ziekte geconfronteerd. Tijdens deze bijeenkomst op 26 november vorig jaar werd aandacht besteed aan de adjuvante behandeling van het coloncarcinoom, alsmede de indicaties voor leverchirurgie. Tevens werd de standaardbehandeling bij palliatieve chemotherapie vastgesteld. De primaire behandeling van het rectumcarcinoom werd buiten beschouwing gelaten. Prof. dr. N.H. Mulder, dr. C.J. Rodenburgen dr. P.H.B. Willemse blikken terug.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?