Novel applications of growth factors in solid tumors

  • 1 min.
  • Promotie

Lysophosphatidylzuur, LPA, een relatief nieuwe groeifactor die bestaat uit vetmoleculen, speelt wellicht een belangrijke rol bij ovariumcarcinoom en peritoneaal mesothelioom. Westermann vond een bevestiging van dit vermoede verband door in effusies (pleura en buikholte) van mensen met diverse soorten carcinomen de LPA-concentraties te bepalen. Bij de groep met ovariumcarcinoom was de LPA-concentratie gemiddeld twee keer zo hoog als bij de groepen met andere carcinomen. Wellicht is LPA dus een stimulans voor de groei van ovariumcarcinoom. Suramine is tot nu toe het enige middel dat naast de inhibitie van andere groeifactoren de LPA-activiteit op receptorniveau blokkeert. Een intraperitoneale toediening van suramine bleek tot voldoende hoge concentraties ervan in intraperitoneaal vocht te leiden, waarbij de concentratie hoger was dan i

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?