Isolated limb perfusion as a treatment modality in cancer; from TNF to gene therapy

  • 1 min.
  • Promotie
  • Promoties

Geïsoleerde perfusie van een extremiteit is niet langer beperkt tot de behandeling van gemetastaseerd melanoom, maar kan ook worden ingezet bij de behandeling van wekedelensarcoma met Tumour Necrosing Factor (TNF) en melphalan. In een diermodel is het bovendien een goede manier om de effectiviteit en werking van nieuwe middelen te evalueren en om nieuwe behandelingsmethoden als gentherapie te introduceren. Met behulp van geïsoleerde extremiteitsperfusie in ratten met een weke-delensarcoom onderzocht De Wilt het effect van het toevoegen van TNF aan melphalan en doxorubicine. Het bleek dat er synergie in antitumoreffect is tussen TNF en de twee cytostatica. Een belangrijk mechanisme hierin is de verhoogde intratumorale concentratie van doxorubicine en melphalan na toevoeging van TNF. De Wilt paste gentherapie in het perfusiemodel toe, 

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?