Helicobacter pylori infection; several studies on epidemiology, eradication and gastric epithelial cell turnover

  • 1 min.
  • Promotie
  • Promoties

Een infectie met Helicobacter pylori is behalve met asymptomatische gastritis en ulcus pepticum ook geassocieerd met maagkanker en MALT-lymfoom. Wen-Zhong Liu verrichtte naar beide verbanden onderzoek. De gastric epithelial apoptopic index (AI) werd bepaald bij mensen met normale mucosa en met gastritis die positief was voor H. pylori. De Al bleek bij de groep met gastritis hoger dan bij de controlegroep; na behandeling van de gastritis werd de Al opnieuw bepaald. Als H. pylori verdwenen was, dan daalde de Al tot het normale niveau, terwijl de Al hoog bleef als H. pylori persisteerde. Dat betekent dat een infectie met H. pylori apoptose van het maagepitheel kan induceren, wat mogelijk een mechanisme is in de beschadiging van maagmucosa. Daarentegen had een infectie met H. pylori geen effect op de apoptose bij intestinale metaplasie en dyspl

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?