Geachte Collega,

  • 2 min.
  • Voorwoord

In dit nummer zult u een controversieel onderwerp met betrekking tot de organisatie van de zorg aantreffen. In de rubriek Voor net voetlicht vindt een bespreking plaats van een artikel waarin de follow-up van borstkankerpatiënten in de eerste lijn wordt geëvalueerd. Dit staat haaks op de plannen van het NABON, die juist propageert om gespecialiseerde, multidisciplinaire 'mammaclinics' op te richten. In dit kader is ook het interview met de zojuist aan de Katholieke Universiteit Brabant benoemde hoogleraar dr. J.F.A. Pruyn van belang, die zich zal gaan bezighouden met de samenwerkingsaspecten van integrale zorg bij mensen met kanker.

Dan wederom aandacht voor de problematiek van de taxoiden en andere nieuwe geneesmiddelen, die onze aandacht blijft opeisen. De voorbereidingen voor de binnenkort te houden bijeenkomst over de nota ni

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?