Achtergronden van de TME en PROCTOR-studies

  • 3 min.
  • Vergelijkend onderzoek
  • Wetenschap

De prospectieve, gerandomiseerde studie Totale Mesorectale Excisie met of zonder pre-operatieve radiotherapie in de behandeling van het primair rectumcarcinoom heeft van januari 1996 tot januari 2000 gelopen.1, 2 Deze studie had tot doel de lokale controle van het rectumcarcinoom te verbeteren, en de additionele rol van pre-operatieve radiotherapie bij gestandaardiseerde TME-chirurgie en pathologie te onderzoeken.

De studie werd verricht in een samenwerkingsverband van chirurgen, radiotherapeuten, gastro-enterologen en pathologen in de Dutch ColoRectal Cancer Groep (DCRCG). Figuur 1 geeft het randomisatieschema van de TME-studie weer.
In de studie vonden uitgebreide training en kwaliteitscontrole van alle participerende disciplines plaats. Voor de chirurgie gebeurde dit met behulp van workshops, instructie-video's, instructies door buitenlandse expert-chirurgen,

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?