Venous thrombo-embolism, cancer and low molecular weight heparin en Heparins, cancer and thrombosis; clinical and experimental studies

  • 3 min.
  • Promotie
  • Wetenschap

Rohan J.K. Hettiarachchi , Universiteit van Amsterdam, 5 september 2000

Susanne Smorenburg, Universiteit van Amsterdam, 14 september 2000

Een anderhalve eeuw oude observatie en een potentieel nieuwe toepassing van laag moleculair heparine komen samen in twee proefschriften. Armand Trousseau legde reeds in 1865 een relatie tussen het optreden van een trombo-embolie en kanker. Hettiarachchi onderzocht of het zinvol is om mensen die getroffen worden door een onverwachte trombo-embolie te screenen op kanker. Smorenburg keek wat de effecten van anti-stolling zijn op angiogenesis en tumorgroei in diermodellen. Beide promovendi bestudeerden welke invloed ongefractioneerd en laag moleculair heparine hebben op de overleving van mensen met kanker, en Smorenburg bestudeerde ook de invloed van vitamine-K-antagonisten. De resultaten zijn aanleiding geweest om een onderzoek te starten

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?