Prognostic factors for response to chemotherapy in lung cancer

  • 1 min.
  • Promotie
  • Wetenschap

Anne-Marie C. Dingemans, Vrije Universiteit in Amsterdam, 7 juni 2000

Onderzoek in cellijnen heeft een aantal resistentiemechanismen in niet-kleincellige en kleincellige longcarcinomen opgehelderd. Anne-Marie Dingemans onderzocht een van de resistentiemechanismen, en wel het mechanisme waarbij topoïsomerasen een rol spelen. Eerder onderzoek in cellijnen toonde aan dat cellen met weinig topoïsomerase minder gevoelig zijn voor chemotherapie. Dingemans ging aan de slag om deze veelbelovende resulaten te vertalen naar de klinische situatie. Zij deed dit door longtumorbiopten te bestuderen. De expressie van major vault protein (LPR) in long-tumorbiopten had geen relatie met klinische parameters als het aantal gerookte sigaretten, overleving en de respons op chemotherapie. Een immunohistochemische analyse van enkele markers werd uitgevoerd op biopten van patiënten met kleincellig longcarcinoom

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?