Georganiseerde liefde, publieke bemoeienis met zorg in de privé-sfeer

  • 1 min.
  • Promotie

Saskia van der Lyke. Universiteit Maastricht, 11 mei 2000. Het proefschrift (ISBN 90 622 443 94) is voor f 45,- verkrijgbaar bij de boekhandel


Uit verwondering over het paradoxale karakter van het informele zorgbeleid begon Saskia van der Lyke aan haar proefschrift. Informele zorg staat immers voor zorg die ongeorganiseerd is, die mensen onbetaald verlenen en die haar oorsprong heeft in sociale relaties. Door het formuleren van beleid over informele zorg wordt die zorg echter geformaliseerd. Van der Lyke ging na hoe de overheid de inzet van informele zorg bevordert. Zij vergeleek daartoe beleidsteksten met wetenschappelijke artikelen en met ervaringen van informele verzorgers van kankerpatiënten. Vanaf de jaren zeventig is de beschrijving van verzorgers verschoven. Eerst beschreven beleidsmakers de verzorgers sekseneutraal en als een waardevol subsysteem. Daarna zijn verzorgers v

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?