Evaluation of screening programmes; studies on breast cancer and prostate cancer

  • 1 min.
  • Promotie

De verhouding tussen nut en risico van kankerscreening is slechts een momentopname. Voortgaande ontwikkelingen maken het nodig om screeningsprogramma's regelmatig te evalueren. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten en baten van borstkankerscreening niet zonder meer hetzelfde voor elk land. Uit Beemsterboers onderzoek bleek dat in Duitsland de sensitiviteit van de mammografie minder is en de opkomst lager dan in Nederland. Zij bekeek ook secundaire effecten van borstkankerscreening, zoals het stralingsrisico dat is verbonden aan mammografie. Haar schatting is dat bij een screeningsprogramma onder vijftig- tot 69-jarigen de verhouding tussen de sterfte door de straling bij mammografie en het voorkomen van sterfte door screening 1 op 242 is. Bij jongere vrouwen valt deze verhouding ongunstiger uit: 1 op 66. Beemsterboer onderzocht ten bate van prosta

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?