Een beschrijving van de ASI-studie aan de VU

  • 2 min.
  • Vergelijkend onderzoek
  • Wetenschap

In het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit start binnenkort een gerandomiseerd fase III onderzoek van actieve specifieke immunotherapie én chemotherapie versus alleen chemotherapie als adjuvante behandeling van stadium III coloncarcinoom.

Het coloncarcinoom wordt jaarlijks bij ongeveer zesduizend Nederlanders geconstateerd. Na resectie van de tumor wordt de prognose van de patiënt bepaald door het stadium van de ziekte. In stadium 1 waarbij de tumor de darmwand gedeeltelijk infiltreert is de vijfjaarsoverleving ongeveer 90 procent. Indien de tumor echter door de gehele darmwand heen groeit is er sprake van een stadium Il met een vijfjaarsoverleving van 70 tot 80 procent. In Nederland is bij ongeveer dertienhonderd patiënten het coloncarcinoom gemetastaseerd naar de lymfklieren en deze stadium lil patiënten hebben een vijfjaarsoverleving van ongeveer 25 tot 60 procen

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?