Behandeling stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Consensus

Op 19 maart vond in de Amsterdamse RAI de consensusbijeenkomst plaats over de behandeling van stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom. Onder voorzitterschap van de Rotterdamse internist-oncoloog prof. dr. G. Stoter en zijn collega-dagvoorzitter de Groningse longarts dr. H.J.M. Groen is de onderstaande consensus totstandgekomen.

BEROEPSVERENIGINGEN

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de werkgroep Long Oncologie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

PROBLEEMSTELLING

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?