Patient's preferences in individual treatment selection for patients at high risk of breast cancer

  • 1 min.
  • Promotie

Ivana Unic Sabasov, Katholieke Universiteit Nijmegen, 19 januari 1999

Door de technische mogelijkheid om een genetische aanleg voor borstkanker, de aanwezigheid van een mutatie in het BRCA 1/2-gen, aan te tonen, ontstaat een nieuw dilemma. Moeten vrouwen met deze genetische aanleg een profylactische mastectomie ondergaan of aan borstkankerscreening meedoen? Unic legde in haar onderzoek naar het besluitvormingsproces het accent op de stem van de vrouw. Eerst vergeleek zij wat bij deze genetische aanleg het effect van profylactische mastectomie en van borstkankerscreening is op de verwachte levensduur en op de voor kwaliteit gecorrigeerde levensduur. De verwachte winst in levensduur na profylactische mastectomie was afhankelijk van een aantal factoren en liep op tot 6,9 jaar, maar op grond van de voor kwaliteit gecorrigeerde levensduur bleek voor veel draagsters profylactische mastectom

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?