Geachte collega

  • 2 min.
  • Voorwoord

Geachte collega,
Naar onze overtuiging kunnen we terugzien op een geslaagde tweede consensusmeeting samen met de werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Aan het einde van deze bijeenkomst kon worden geconcludeerd dat er overeenstemming is betreffende de chemotherapeutische behandeling van patiënten met stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom. In het kort: men was het erover eens dat patiënten alleen voor chemotherapie in aanmerking komen als zij in een goede conditie verkeren en er te behandelen klachten of symptomen zijn, en dat de leeftijd als zodanig geen criterium behoort te zijn. Wat betreft de aard van de chemotherapie: de aanwezige internist-oncologen en longartsen waren van mening dat cisplatine bevattende chemotherapie de voorkeur verdient, en dat nieuwe combinaties eerst in trialverband moeten worden getoetst alvorens deze als standaar

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?