Vijftig jaar Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds

  • 7 min.
  • Beroepsuitoefening

Dit jaar viert de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF haar vijftigste verjaardag. De anderhalf miljard gulden die deze grootste sponsor van het oncologisch onderzoek in Nederland in een halve eeuw tijd heeft ingezet in de strijd tegen kanker heeft er mede toe bijgedragen dat de kans op genezing is gestegen van praktisch nul naar vijftig procent. Ook is het imago van de gevreesde ziekte sterk veranderd.

Het was maart 1948 toen de voorzitter van het Nationaal Comité voor het Regeringsjubileum de toenmalige vorstin, koningin Wilhelmina, een aantal voorstellen voorlegde ter besteding van de gelden die de inzameling voor een Nationale Huldeblijk zou opleveren. De koningin gaf bij die gelegenheid te kennen 'dat Zij niets voor zichzelf wenste'. Zij gaf er de voorkeur aan dat de bij-eengebrachte gelden geheel ten nutte zouden komen aan het Nederlandse volk en de bevolking van de overzees

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?