Peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma

  • 1 min.
  • Promotie

Sandra Croockewit, Katnolieke Universiteit Nijmegen, 13 november 1998

Bij multipel myeloom wordt een chemotherapie met hoge pariteit werd bestudeerd. Nullipariteit en een hoge densiteit doseringen mogelijk door bloedstamcel-transplantatie. Vooral patiënten die in een vroeg stadium van de ziekte worden behandeld met hoge doseringen, lijken langer ziektevrij te overleven. Dit zijn de resultaten van een onderzoek van Croockewit, waarin zij 21 patiënten met multipel myeloom includeerde. Van hen waren twaalf mensen in de eerste plateaufase en hadden negen al eerder chemotherapie ondergaan wegens progressie of een recidief. Voor de hele groep was de mediane ziektevrije overleving 24 maanden. Bij de patiënten in de eerste plateaufase werden signifant betere resultaten geboekt dan bij de patiënten bij wie deze therapie later in de ziekte plaatsvond. De kans op een ziektevrije overleving na 48 ma

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?