Studies on the clinical genetics of cancer

  • 1 min.
  • Promotie

Het onderzoek naar de erfelijkheid van kanker is in een stroomversnelling geraakt. Bij de vakgroep Medische Genetica in Groningen groeide de vraag naar erfelijkheids-onderzoek bij kanker van elf vragen in 1987 naar meer dan driehonderd vragen in 1997. Eenderde van alle verzoeken om erfelijkheidsonderzoek gaat momenteel over kanker, terwijl dat in 1987 slechts 3 procent was. De gelijktijdig toenemende hoeveelheid literatuur over erfelijkheidsaspecten van kanker is door Sijmons geanalyseerd. Hij geeft van een aantal frequent voorkomende kankersoorten aan of daarbij een verhoogde kans op kanker voor bloedverwanten is, en meer in het bijzonder, of de betreffende soort kan voorkomen als onderdeel van een erfelijk kankersyndroom. Hij heeft zelf enkele erfelijke kankersoorten nader bekeken. DNA-onderzoek werd verricht in families met zowel multipe

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?