Dynamics of multidrug resistance; analyses with PET and single photon imaging

  • 1 min.
  • Promotie

Om multidrugresistentie te kunnen omzeilen is meer kennis nodig over de mechanismen ervan. Ziekenhuisapotheker Hendrikse bestudeerde de details van een van de mechanismen, de toegenomen expressie van de uitstroompompen P-glycoproteïne en multidrugresistentie-geassocieerde proteïne. Hij onderzocht of PET en SPECT geschikt zijn om het transport door die uitstroompompen in vivo in beeld te brengen. Hij concludeert dat het met PET mogelijk is om de functie van de P-glycoproteïnepomp in vivo te evalueren. Een voorbeeld is de verdeling en de kinetiek van een bolus-injectie van [ 11C]verapamil, dat een substraat is van de P-glycoproteïnepomp, in solide tumoren en in verschillende organen. De halfwaardetijd van [11C]verapamil in de longen was ruim 45 minuten, in het hart bijna 75 minuten en in de tumor bijna 25 minuten.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?