Herregistratieprocedure medische oncologie

  • 3 min.
  • Opleiding

Nadat in 1994 de mogelijkheid om zich retrograad te registreren in het aandachtsgebied medische oncologie is afgesloten, en nadat sindsdien registraties tot stand zijn gekomen volgens de thans geldende opleidingseisen, is in april 1998 begonnen met de herregistratieprocedure. Alle collegae met retrograad totstandgekomen registraties medische oncologie, hematologie en de gecombineerde aantekening medische oncologie/hematologie, kregen in respectievelijk april en mei een herregistratieformulier toegezonden.

Hoeveel tijdens de ledenvergaderingen van de NIV en in de NIV-nieuwsbrief uitvoerig aandacht is besteed aan de op handen zijnde herregistratieprocedure, blijkt toch menig collega enigszins verrast te zijn door de omslachtige administratieve rompslomp die moet worden verricht. Tevens worden vraagtekens g

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?