NVMO adviseert volop

Voorzitter Wagener voortvarend van start

  • 3 min.
  • Vereniging

 De directe aa nleiding voor de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) was de problematiek rondom paclitaxel. Daardoor werd manifest dat binnen de beroepsgroep van medisch oncologen de wens leeft om in een eerder stadium mee te praten over dergelijke situaties. Inmiddels zijn de eerste contacten met besluitvormende organen gelegd en wordt de NVMO reeds spontaan benaderd door andere organisaties.

Professor dr. D.J.T. Wagener, de eerste voorzitter van de NVMO, licht de oprichting toe: 'Het initiatief voor de NVMO is genomen door Rodenburg, Nortier en Hillen. Pas in een later stadium ben ik gevraagd om voorzitter te worden. Ik ben daar graag op ingegaan, omdat ik het vroeger als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie en als lid van de adviescommissie Erkenning en Registratie van het aandachtsgebied Oncologie als ee

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?