The role of HPV-16 specific immune responses in the natural history of cervical intraepithelial neoplasia

  • 1 min.
  • Promotie

De Gruijl bestudeert in haar proefschrift de immuunresponsen tegen HPV-16, het humaan papillomavirus, bij vrouwen. Uitgangspunt hierbij is het recent gevonden verband tussen cervixcarcinoom en de infectie met bepaalde typen HPV. De Gruijl wilde nagaan of er verschillen zijn in de immuunrespons tussen vrouwen bij wie het immuunsysteem in staat is de HPV-infectie op te ruimen (HPV-clearance) en vrouwen bij wie de infectie chronisch is (HPV-persistence). Achterliggende gedachte hierbij was dat wellicht een falende immuunrespons bijdraagt aan een persistente HPV-infectie. Mogelijk zou een therapeutisch dan wel profylactisch vaccin tegen HPV de immuunrespons kunnen versterken. Dit zou kunnen bijdragen aan de strijd tegen cervixcarcinoom.
Als maat voor de humorale immuniteit koos De Gruijl de aanmaak in vivo van lgG tegen twee kapseleiwitten (LI en L2) van HPV-16 en het oncogene eiwit E7 van H PV-16. De c

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?