NVMO-consensusdag kliernegatief mammacarcinoom

  • 4 min.
  • Beroepsuitoefening

 'In Nederland zijn de verschillen in de behandeling van patiënten met een kliernegatieve vorm van borstkanker te groot', aldus prof. dr. G.H. Blijham, die op 12 juni de eerste NVMO-consensusdag gaat voorzitten. Het doel van die dag is te komen tot een beknopte en praktisch hanteerbare consensustekst over adjuvante behandeling van kliernegatief mammacarcinoom.

De meningen over het wel of niet adjuvant behandelen van kliernegatieve mammacarcinoompatiënten lopen in Nederland te sterk uiteen. Blijham: 'Het is een onderwerp dat zowel relevant als uitdagend is. In ons land is de discussie eigenlijk gericht op de vraag welke patiënt wel en welke niet adjuvant behandeld moet worden. De factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere de grootte van de tumor, oestrogeenreceptorpositief of -negatief en de mitotische index. In het NSABP B-20 onderzoek heeft Fisher laten zien dat met

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?